Superwizja

Superwizja

Superwizja jest formalnym procesem, w którym coach kontynuuje swój rozwój zawodowy w sposób systematyczny, proaktywny, biorąc pełną odpowiedzialność za własne postępy. W procesie superwizji bardziej doświadczony coach-superwizor wspiera innego coacha w dokonywaniu wglądów i wyciąganiu wniosków na temat własnej praktyki, a następnie wdrażaniu ich w pracę coachingową i relacje z klientami.

Superwizja jest jedną z najbardziej efektywnych metod rozwijania kompetencji zawodowych w profesjach związanych z pomaganiem, do których zalicza się coaching.

Jestem superwizorem akredytowanym przez Izbę Coachingu. Regularnie poddaję się superwizji jako coach i superwizor w stałej grupie interwizyjnej.

Prowadzę superwizję rozwojową, problemową i normatywną.

Normatywna

Coach potrzebuje rozwijać i sprawdzać swoje kompetencje w zgodzie z konkretnym podejściem czy modelem kompetencyjnym, najczęściej związanym z akredytacjami coachingowymi.

Problemowa

Coach otrzymuje wsparcie w analizie trudnych przypadków i rozwiązywaniu problemów, z jakimi zetknął się w swojej praktyce.

Rozwojowa

Coach otrzymuje wsparcie w rozwijaniu różnych obszarów swego funkcjonowania zawodowego, związanych z osadzaniem się w roli coacha, rozwijaniem postawy i pogłębianiem relacji ze sobą i klientami.

 

Prowadzę superwizję normatywną w oparciu o:

 • Kluczowe Kompetencje Coacha ICF
 • Ramy Kompetencyjne EMCC
 • Kompetencje Coacha Izby Coachingu

Oferta usług superwizyjnych

Superwizja grupowa

DOBRY COACH™

Program superwizyjno-rozwojowy DOBRY COACH™
 • Zamknięta grupa superwizyjna.
 • Maksymalnie 6-8 uczestników – praktykujących coachów.
 • Dwóch doświadczonych mentorów i superwizorów coachingu: Magda Kozioł i Rafał Szewczak.
 • 180-minutowe sesje zdalne co 2 tygodnie, 8 sesji

Więcej informacji na stronie

coachwsuperwizji.pl

Superwizja indywidualna

IZBA COACHINGU

Superwizja i rekomendacja w procesie akredytacji Izby Coachingu
 • 60 minut pracy zdalnej (telefon lub skype)
 • Możliwe formy pracy:
  • praca z nagraną sesją coachingową,
  • sesja z superwizorem jako klientem,
  • obserwacja sesji na żywo z klientem.
Sesja superwizji normatywnej (jakościowej) / mentor coaching
 • 60 minut pracy zdalnej (telefon lub skype)
 • Możliwe formy pracy:
  • praca z nagraną sesją coachingową,
  • sesja z superwizorem jako klientem,
  • obserwacja sesji na żywo z klientem.
Sesja superwizji problemowej lub rozwojowej
 • 60 minut pracy zdalnej (telefon lub skype)
 • Formy pracy: coachingowa, mentoringowa
Indywidualny proces superwizyjny
 • 6 sesji 60-minutowych
 • Praca zdalna
 • Superwizja normatywna, problemowa, rozwojowa

Możliwe spotkania osobiste w Warszawie. Warunki logistyczne uzgadniamy wspólnie przed rozpoczęciem procesu.

Roczny proces wsparcia superwizyjnego
 • 12 sesji superwizyjnych (60 min.) co miesiąc
 • Wsparcie pomiędzy sesjami
 • Praca zdalna
 • Superwizja normatywna, problemowa, rozwojowa

Możliwe spotkania osobiste w Warszawie. Warunki logistyczne uzgadniamy wspólnie przed rozpoczęciem procesu.