Czy to pora na coaching?

Czy to jest dobra pora na coaching dla mnie? W czym może mi pomóc?

Zapraszam do obejrzenia filmu zrealizowanego przez ICF Polska (International Coach Federation). Różni coachowie, różne punkty widzenia i doświadczenia, wspólna baza – standardy i Kluczowe Kompetencje Coacha ICF oraz Kodeks Etyczny Coacha ICF.

Zobacz jakiego typu coaching promują coachowie zrzeszeni w ICF, na czym polega praca coacha i w jaki sposób coaching może być skutecznym narzędziem wspierającym osiąganie celów.

Czy to pora na coaching?
Tagged on:

Dodaj komentarz