Coaching osobisty

Ludzie decydują się na coaching, ponieważ chcą, żeby się coś zmieniło w ich życiu. Coach wspiera ich w tym, pomaga określić dokąd klient dąży, początkuje lub przyspiesza zmiany, motywuje, a przede wszystkim - zadaje właściwe pytania. Takie pytania, po których rzeczy ukazują się z innej perspektywy. Dzięki temu można podejmować inne decyzje niż w przeszłości - a to właśnie jest istotą zmiany po którą idziemy do coacha.

Magdalena Kozioł, coach, coaching, warszawa, sens

Coaching jest procesem, w którym Coach wspiera Klienta w realizacji jego celów bez mówienia mu jak ma to robić i bez robienia tego za niego.

(CoachWise)

W czym coaching może pomóc?

Wizja i cel
Sprecyzowanie "czego tak naprawdę chcesz" czyli wizji stanu, do jakiego dążysz, sprecyzowanie kierunków działania, określenie co chcesz tak naprawdę osiągnąć. Jeśli myślisz o życiu jako pewnej całości - omówimy czego pragniesz i co tak naprawdę jest dla ciebie ważne. Jeśli myślisz o biznesie, zastanowimy się jaki ma być biznes czy zawód, w którym będziesz spełniony. Jeśli myślisz o relacjach - zastanowimy się jakim chcesz być partnerem, rodzicem, współpracownikiem
Plan działania
Opracowanie drogi, którą będziesz podążać by zrealizować swoje cele. Poszukamy odpowiedzi na pytanie: co musisz zrobić lub jakim człowiekiem musisz się stać, by osiągnąć to, co zamierzasz.
Nowe umiejętności
Rozwijanie potrzebnych ci kompetencji. Aby osiągnąć założone cele możesz potrzebować nowych umiejętności lub sposobów działania. Jeśli pracujesz nad byciem skutecznym szefem, możesz potrzebować bardziej efektywnych sposobów by komunikować cele, delegować zadania czy motywować pracowników. Jeśli pracujesz nad polepszeniem relacji z bliskimi, możesz chcieć nauczyć się lepiej słuchać lub mówić o swoich potrzebach.
Wdrażanie i utrwalanie zmian
Dostosowanie otoczenia tak, by pomagało ci w przeprowadzeniu i utrwalaniu zmian. Wprowadzanie zmian w życiu nie może się opierać tylko na determinacji i silnej woli. Aby skutecznie się zmienić, potrzebujemy dodatkowych bodźców. Może to być faktyczna zmiana w fizycznym otoczeniu - przystosowanie elementów mieszkania czy biura tak, by pomagały nam we wdrażaniu nowych rzeczy. Może to być budowanie nowych nawyków i codziennych rytuałów. Może to być budowanie tzw. siatki wsparcia społecznego, czyli otoczenie się osobami, które będą nas motywować i rozliczać z dokonań.
Zrozumienie siebie
Poznanie "instrukcji obsługi" samego siebie. Poznasz własne funkcjonowanie od strony psychologicznej - skąd czerpiesz siłę i odwagę, a co budzi twoją obawę. Jakie przekonania na temat siebie i świata cię ograniczają i uniemożliwają działanie. Kiedy budzi się twój wewnętrzny sabotażysta oraz co i dlaczego ci mówi. Im lepiej siebie poznasz, tym skuteczniej będziesz sobie radzić z tym, co cię do tej pory ograniczało. W rezultacie to, co do tej pory nie było możliwe (i co przywiodło cię na coaching) - stanie się możliwe.

Wiedz, że

  • Coaching jest działaniem. Sam kontakt coacha z klientem ma postać serii regularnych spotkań, ale najważniejszą częścią procesu jest to, co klient robi i osiąga pomiędzy sesjami. Decydując się na coaching trzeba być gotowym do działania.
  • Coaching jest mocno nakierowany na przyszłość. Nie służy do naprawiania, tylko tworzenia nowych jakości. Zadając odpowiednie pytania, stawiając wyzwania i udzielając wsparcia, coach sprawia, że zaczynamy korzystać lepiej z własnych zasobów, umiejętności, kreatywności.
  • Coach nie gwarantuje rezultatów - to klient jest całkowicie odpowiedzialny za siebie, swoje wybory i decyzje życiowe. Rolą coacha jest odpowiadanie na potrzeby rozwojowe klienta, a nie narzucanie własnych rozwiązań, przekonań i wartości. Coach wesprze cię w działaniach, które sam dla siebie wybierzesz po wnikliwej analizie własnych możliwości.
  • Coaching to proces. Działanie wymaga czasu. Zmiana wymaga czasu. Efekty pojawiają się po pewnym czasie. Będziesz potrzebować co najmniej kilku sesji - niektóre efekty pojawią się od razu, inne możesz zauważać nawet po kilku miesiącach.
Spotkania
osobiście, telefonicznie lub przez skype
Sesja
45-60 minut
Częstotliwość
co 1-2 tygodnie
Długość procesu
przeciętnie 5-12 sesji